OM FÖRETAGET

Entreprenad & Montagetjänst Lindesberg AB startades 2008 som ett familjeföretag. Tidigare bedrevs entreprenadverksamheten inom gårdens egna handelsbolag och montageuppdragen åt en annan firma. Då ett bra kundunderlag inom montagebranchsen samt en maskinpark redan fanns togs beslut att starta en gemensam egen firma, vilket så här i efterhand har visat sig lyckat.

I dagsläget jobbar 2 personer i företaget, men det antalet kan komma att öka längre fram. Vi ser en väldigt positiv utveckling!