TJÄNSTER

Vi är ett flexibelt företag med resurser för olika entreprenad- och montageuppdrag.

Inom entreprenadverksamheten kan vi exempelvis åta oss uppdrag som vägunderhåll, markarbeten, snöröjning, halkbekämpning och olika slag av materialtransporter. Vidare kan vi utföra de flesta maskinella fältarbeten som förekommer i ett vanligt jordbruk.

Montageuppdrag kan vi offerera såväl inom den tunga som lätta mekaniska industrin. Det kan innefatta exempelvis montagearbeten, nytillverkning, reparation och underhåll. Inom denna verksamhet har företaget medarbetare med flerårig erfarenhet från många projekt inom svensk storindustri. Projekten har också gett företaget ett stort kontaktnät till bra samarbetspartners vid större projekt.

Har Ni behov av extra resurser inom entreprenad eller montageverksamhet så hör av Er! Vi är öppna för en seriös dialog och lämnar gärna timpriser och/eller offert på större eller mindre projekt.

Hälsningar

Per Hedlund
VD